Nyt foreningssamarbejde i Kolding: Lokale foreninger skal bidrage til at løfte børne- og ungeidrætten i Danmark

Foto: Danmarks Idrætsforbund | Via Ritzau.
dato

DIF fortsætter med at finde spydspidsforeninger, der skal tegne ’Fremtidens Idræt for Børn og Unge’ i det historiske partnerskab med A.P. Møller Fonden. Foreningerne er sat sammen til lokale klynger, og i Kolding skal Kolding KFUM Idrætsforening og KIF Padel Club samarbejde om at udvikle deres børne- og ungemiljøer.

Med flere end 800.000 medlemmer under 18 år er Danmarks Idrætsforbund (DIF) den største børne- og ungeorganisation i Danmark.  

For at skabe endnu bedre idrætsmiljøer for børn og unge har DIF med støtte fra A.P. Møller Fonden startet ’Fremtidens Idræt for Børn og Unge’, og er nu i gang med at ansætte en række børne- og ungeansvarlige, der skal hjælpe foreninger til at styrke arbejdet med børn og unge. Blandt andet i Kolding, hvor Kolding KFUM Idrætsforening og KIF Padel Club er udvalgt til at være såkaldte spydspidsforeninger i projektet.  

“Vi tror på, at vi som flerstrenget forening har noget at tilbyde til mange flere børn og unge lokalt. Derfor glæder vi os til at få en børne- og ungeansvarlig tilknyttet, der kan hjælpe med at række ud til skoler og daginstitutioner, udvikle vores frivilligområde og skabe sociale tilbud i foreningen. Vi er helt sikre på, at vi i samarbejde med KIF Padel Club kan gøre en positiv forskel for børn og unge i kommunen,” siger Henrik Lindholm fra Kolding KFUM Idrætsforening. 

Fortsat uforløst potentiale
Hos DIF er der store forventninger til det kommende udviklingsarbejde i Kolding. 

”Vi er gået efter foreninger fra forskellige idrætter og af forskellig størrelse, så det afspejler hele vores idrætsbillede, men fælles for foreningerne er, at de har overskud og ambitioner om at udvikle sig og kan varetage en ansættelse. Vi ser et spændende potentiale i de her to spydspidsforeninger. Her kan vi både skabe udvikling på tværs af afdelinger i en flerstrenget forening samt understøtte videreudviklingen af padel på børne- og ungeområdet. Vi tænker også, at de to foreninger vil kunne lære meget af hinanden,” siger Martin Bro, der er faglig leder for de børne- og ungeansvarlige. 

Netop et generelt løft af børne- og ungeområdet er noget, som man har særligt fokus på i spydspidsarbejdet:  

”Udnævnelse som spydspidsklub tager vi som et udtryk for anerkendelse for det store arbejde, der allerede er igangsæt med børne- og ungdomspadel, og ser det som en udfordring til at løfte indsatsen til nye højder. Med tilknytningen af en børne- ungeansvarlig kan vi styrke samarbejdet med lokale skoler, fremme frivilligheden i foreningen og være med til at igangsætte en række nye initiativer. Disse vil understøtte vores ungdomsmiljø og bidrage til væksten af ungdomsmedlemmer i klubben,” udtaler Morten Bugge fra KIF Padel Club. 

Fakta om spydspidsarbejdet: 

 • I 2023 og 2024 udpeges et antal foreninger til at være spydspidsforeninger, hvor der skal udvikles og opsamles viden om de succesfulde børne- og ungemiljøer 
 • Foreningerne sættes sammen af 2-3 foreninger lokalt, der skal samarbejde om udviklingen 
 • Aktuelt er der 7 klynger i gang i Region Midtjylland og 5 i Region Sjælland, mens der i løbet af 2024 vil blive lavet klynger i Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden. 
 • Hver foreningsklynge får tildelt en børne- og ungeansvarlig, der skal stå for at drive udviklingsarbejdet og sørge for erfaringsdeling 
 • I Kolding er det Kolding KFUM Idrætsforening og KIF Padel Club som skal samarbejde om en børne- og ungeansvarlig. 

Fakta om Fremtidens Idræt for Børn og Unge: 

 • A.P. Møller Fonden har bevilget 85 mio. kr. til projektet ’Fremtidens idræt for børn og unge’, der er udviklet af og drives af Danmarks Idrætsforbund.  
 • ‘Fremtidens idræt for børn og unge’ er et ambitiøst og omfattende projekt, som løber over de næste fem år.  
 • Danmarks Idrætsforbund er paraplyorganisation for 62 danske specialforbund.  
 • Under Danmarks Idrætsforbund er der i runde tal 6.000 børne- og ungdomsforeninger og 800.000 medlemmer under 18 år.   
 • Projektindsatserne er mange under følgende overskrifter: øge kapaciteten, trænerløfte og trivsel, involvering og rekruttering samt synlighed og videndeling.    
 • Se mere om programmet: www.dif.dk/bornogunge  
Kilde: Danmarks Idrætsforbund
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.