Fælleslegatet for værdigt trængende

dato

Fælleslegatet 2023 er nu åbent for ansøgninger fra værdigt trængende i Kolding Kommune.

Legatet er forbeholdt personer bosat i tidligere Kolding, Lunderskov Kommune eller Stepping Sogn, og er særligt rettet mod dem med lav indkomst og ingen formue, som er kommet i økonomisk nød på grund af sygdom eller uforudsete begivenheder.

For at kvalificere sig til legatet, skal ansøgerens indkomst ikke overstige den højeste sygedagpengesats (4.550 kr. pr. uge), og formuen må ikke overstige 10.000 kr. Ansøgere må heller ikke eje fast ejendom.

Ansøgninger kan indsendes digitalt eller på papir. Digitale ansøgninger kan udfyldes og indsendes elektronisk via kommunens hjemmeside, mens papiransøgninger kan hentes og afleveres på forskellige adresser i Kolding.

Ansøgningsfristen er den 16. oktober 2023, og legatet vil blive udbetalt i december via NemKonto. For yderligere information, kontakt kommunen på telefon 7979 2533.


https://www.kolding.dk/om-kommunen/nyhedsarkiv/faelleslegatet-for-vaerdigt-traengende/
Kilde: Kolding Kommune